Andrea Đuretić

Dr med. Andrea Đuretić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2001 Doktor medicine, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2001-2009 Lekar specijalista pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2010-2020 Šef, Imunološka laboratorija, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2020 Šef, Kabinet za alergologiju i kliničku imunologiju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2017 Konsultant lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Pedijatrija
Alergologija i klinička imunologija

Članstva:

2010- Srpsko lekarsko društvo - Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju
2016- Sekretar Sekcije za lergologiju i kliničku imunologiju - Društvo lekara Vojvodine
2021- Član izvršnog odbora regionalne lekarske komore Vojvodine
2021- Član predsedništva Udruženja pedijatara Srbije

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

2018 Imunološki aspekti tonzilarnog problema U;Zbornik radova, Društvo lekara Vojvodine, 2018,Poremećaj funkcije bolesti ždrela,str 55-63
2021 Mulstisistemski inflamatorni sindrom kod 11 to godišnje devojčice povezan sa Covid 19, Srpska arhiv za celokupno lekarstvo 2021,149(9-10):604-608
2023 Neonatal Multisystem inflamatory Syndrom during Acute SARS- CoV 2 iinfection , Vojnosanitetski pregled

Lekari iz iste oblasti