Celijakoliza

Celijakoliza je interventna radiološka procedura koja se koristi u cilju smanjenja bola uzrokovanog malignim oboljenjima pankreasa i smanjenja potrebe za uzimanjem veće doze opijata ili analgetika. Procedura predstavlja aplikaciju neurolitičkih lekova u segment simpatičkog nervnog sistema - pleksusa celijakusa, koji ima ulogu u patogenezi malignog bola čime se prekidaju nervna vlakna koja prenose bol. Segment nervnog sistema koji je podrvgnut proceduri ulazi u proces degeneracije i same fibroze.

Naš tim iskusnih stručnjaka