Ugradnja stenta u digestivni sistem

Interventna kontrastna radiološka procedura ugradnje stenta u organe digestivnog sistema (jednjak, žučne puteve, rektum).

Naš tim iskusnih stručnjaka