Magnetna rezonanca 3T – MR Defekografija

MR defekografija je snimanje na magnentoj rezonanci koje služi za dijagnostikovanje poremećaja pražnjenja creva. Koristi se kod onih pacijenata koji imaju poziv na pražnjenje, a ne mogu da se isprazne ili se nedovoljno ili bolno prazne. MRI 3T omogućava kraće vreme snimanja uz kvalitetniju i jasniju sliku, kao i komforniji pregled sa smanjenjenim nivoom bukom.

Naš tim iskusnih stručnjaka