Magnetna rezonanca 3T – MR Enterografija

MR enterografija je ciljani pregled tankog creva na magnetnoj rezonanci koji omogućava radiologu da detaljno vidi tanko crevo. Ovim pregledom mogu da se otkriju zapaljenja, krvarenja, tumori, polipi, divertikulumi, ishemije i druge bolesti tankog creva. MRI 3T omogućava kraće vreme snimanja uz kvalitetniju i jasniju sliku i komforniji pregled sa smanjenim nivoom buke.

Naš tim iskusnih stručnjaka