Magnetna rezonanca 3T – MR pregled endokranijuma sa perfuzijom, spektroskopijom i kontrastom

MR pregled endokranijuma sa MR perfuzijom i spektroskopijom je kompleksan pregled koji se najčešće koristi u dijagnostikovanju i postterapijskom praćenju tumorskih promena u lobanjskoj jami, ali ima svoju ulogu i u drugim indikacijama. Standardnim delom pregleda prikazuje se morfologija lezije. Perfuzija procenjuje protok krvi u njoj, dok se spektroskopijom ispituje njen biohemijski sastav.

Naš tim iskusnih stručnjaka