Biljana Georgievski-Brkić

Dr sci.med. Biljana Georgievski-Brkić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2000 Klinički lekar, Specijalna bolnica za CVO Sveti Sava, Beograd
2000-2005 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Specijalna bolnica za CVO Sveti Sava, Beograd
2005-2007 Lekar specijalista radiologije, Specijalna bolnica za CVO Sveti Sava, Beograd
2007 Načelnik radiologije, Specijalna bolnica za CVO Sveti Sava, Beograd
2018 Naučni saradnik, Medicinski fakultet, Beograd
2022 Naučni saradnik, Visoko medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković, Beograd
2023 Naučni saradnik, Medicinski fakultet, Kragujevac
2018 Konsultant lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Neuroradiologija

Članstva:

1997- Srpsko lekarsko društvo
2010- Udruženje radiologa Srbije
2010- European society of radiology
2016- Član Predsedništva Udruženja neuroradiologa Srbije
2021- Evropsko udrženje neuroradiologa

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti