Veljko Maksić

Dr med. Veljko Maksić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE subspecijalista neuroradiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2002 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Voždovac, Beograd
2002-2005 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Dom zdravlja Voždovac, Beograd
2006-2010 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja Voždovac, Beograd
2010-2019 Lekar specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije, Specijalna bolnica Sveti Sava, Beograd
2019-2022 Lekar specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Vaskularna dijagnostika u neuroradiologiji (CT/MR angiografije glave i vrata)
Onkološka dijagnostika i posterapijsko praćenje u oblasti neurohirurgije i otorinolaringologije
Dijagnostika u neurologiji (demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, cerebrovaskularne bolesti)
Dijagnostika i diferencijalna dijagnoza inflamatornih, traumatskih i onkoloških lezija u orbitama
Dijagnostika i praćenje postraumatskih lezija u neurohirurgiji, otorinolaringologiji, oftalmologiji i maksilofacijalnoj hirurgiji

Članstva:

2006- Udruženje radiologa Srbije
2011- Udruženje neuroradiologa Srbije
2011- Evropsko udruženje radiologa
2011- Evropsko udruženje neuroradiologa

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara i kongresa iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije i neuroradiologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti