Irigografija

Irigografija je radiološka, minimalno invazivna, dijagnostička procedura, koja se koristi za prikazivanje strukture i ispitivanje oboljenja debelog creva. Procedura se vrši primenom radioskopije, tako što se rektalno daje kontrastno sredstvo (barijumsko ili jodno). Indikacije za ovaj pregled su razne upalne bolesti creva kod dece i odraslih: Kronova bolest, ulcerozni kolitis, poremećaji prilikom pražnjenja, proliv i opstipacija, kod sindroma iritabilnih creva i sl.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Irigografija je radiološka, minimalno invazivna, dijagnostička procedura koja se koristi za prikazivanje strukture i ispitivanje oboljenja debelog creva.

Procedura se vrši primenom radioskopije, tako što se rektalno daje kontrastno sredstvo (barijumsko ili jodno) pod kontrolom rendgen aparata koji ima mogućnost skopije.

Radioskopija je rendgenski pregled u realnom vremenu koji se koristi za prikaz ne samo morfoloških promena, već i dinamičkih (organa u pokretu) koje se vide na ekranu.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pacijent dolazi 30 minuta pre zakazanog pregleda. Medicinska sestra poziva i uvodi pacijenta u kabinu za presvlačenje i detaljno objašnjava način izvođenja procedure.

Zatim pacijent ulazi u prostor za skopije i leže na pokretni sto. Radiološki tehničar će postaviti mekani kateter u završni deo creva i lagano sipati kontrastno sredstvo dok se ne stekne utisak da je debelo crevo ispunjeno.

Za vreme aplikacije kontrastnog sredstva javlja se potreba za pražnjenjem, pritisak u stomaku i lagani grčevi.

Tokom pregleda prema instrukcijama radiologa pacijent menja položaj tela kako bi se svi delovi debelog creva snimili.

Posle obavljenog pregleda sestra pomaže pacijentu da ustanete sa stola i uvodi ga u toalet gde će isprazniti rektum.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Irigografija se radi u cilju ispitivanja stanja i dijagnostikovanja oboljenja debelog creva.

Indikacije za ovaj pregled su razne upalne bolesti creva kod dece i odraslih: Kronova bolest, ulcerozni kolitis, poremećaji prilikom pražnjenja, proliv i opstipacija, sindrom iritabilnih creva i sl.

Irigografija se zakazuje i ukoliko nije moguće uraditi kolonoskopiju.

Naš tim iskusnih stručnjaka