Rendgenska defekografija

Rendgenska defekografija je radiološka dijagnostička metoda ispitivanja akta defekacije pod kontrolom rendgen aparata kod ljudi koji imaju opstipaciju (otežano pražnjenje).

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Rendgenska defekografija je radiološka dijagnostička metoda ispitivanja akta defekacije pod kontolom rendgen aparata. Rendgenska defekografija se obavllja u cilju otkrivanja uzroka rektumske opstipacije (zatvora), fekalne inkotinencije, procene poremećaja rada karličnih mišića sa posledicom rektalnog prolapsa i ostalih stanja koja mogu ometati sposobnost pražnjenja.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pacijent dolazi 30 minuta pre zakazanog pregleda kako bi se presvukli u bolničku odeću. Pacijent se upoznaje sa tokom pregleda i odvodi u sobu za rendgensku skopiju.

Medicinsko osoblje preko katetera puni rektum kontrastnim sredstvom, potom se pacijent postavlja u određene položaje za defekaciju. Tokom defekacije (pražnjenja kontrasta) radiolog preko rendgen aparata skopira i u realnom vremenu dobija sliku.

Ne postoje potencijalni rizici za izvođenje procedure. Pacijenti tokom pregleda imaju osećaj nelagodnosti, nadutosti ili bola slabijeg intenziteta.

Naš tim iskusnih stručnjaka