MSCT koronarografija

MSCT koronarografija je neinvazivna, brza i bezbolna kontrastna radiološka metoda za snimanje koronarnih arterija (krvnih sudova koji hrane srce), a koja se izvodi na savremenim multislajsnim aparatima. Dobijamo detaljne slike i rekonstrukcije koronarnih arterija u cilju ranog otkrivanje suženja ili zapušenja.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

MSCT koronarografija je neinvazivna radiološka dijagnostička metoda kojom se snimaju arterije koje ishranjuju srčani mišić (koronarne arterije).

Princip rada se bazira na rendgenskim X-zracima koji se primenjuju u maloj dozi na savremenim multislajsnim aparatima i daju detaljan prikaz krvnih sudova srca i postojanja promena na njima.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Nakon popunjavanja upitnika i informisanog pristanka pristupa se MSCT koronarografiji.

Snimanje se obavlja na MSCT aparatu koji je u obliku tunela sa otvorom na obe strane. Kroz tunel prolazi sto na kom leži pacijenti, a koji se pokreće napred-nazad. Pacijent se presvlači u bademantil, a zatim medicinski tehičar plasira tanku plastičnu kanilu („braunilu“) u venu jedne ruke, preko koje će se plasirati kontrastno sredstvo.

Pacijent legne na leđa, a pokretni sto se pozicionira tako da regija koja se snima bude okružena prstenom koji se tokom snimanja rotira oko pacijenta. U samom aparatu nalazi se rendgenska cev i više elektronskih detektora koji apsorbovane rendgenske zrake prevode u električne impulse, a potom i numeričke signale koji kompjuterskom obradom daju slike preseka tkiva – tomograme u nijansama sive skale. Tokom snimanja neophodno je da pacijent bude potpuno miran kako bi kvalitet dobijenih preseka bio što bolji.

Pre MSCT koronarografije neophodno je da pacijent obavesti radiologa i radiološkog tehničara ukoliko ima alergiju na jod, kontrastna sredsta, ukoliko ima neko hronično bubrežno oboljenje ili uzima oralne antidijabetike (lekove za regulisanje nivoa šećera u krvi).

Za precizniju dijagnostiku i bolji prikaz struktura koristi se kontarstno sredstvo na bazi joda. Kontrast se daje intravenski. Tokom same primene kontrasta intravenski pacijent može osetiti blagu neprijatnost u vidu kratkotrajnog talasa vrućine u celom telu ili metalni ukus u ustima, što je prolaznog karaktera. Nakon završetka snimanja „braunila“ će biti odstranjena.

Samo snimanje traje kratko oko 30 minuta. Nalaz MSCT-a dobija se na CD-u, a opis snimka u pisanoj formi od strane specijaliste radiologa. Opis snimka dostavlja se lekaru koji je uputio pacijenta na ovu dijagostiku.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Na MSCT koronarografiju upućuje kardiolog. Najčešće indikacije su promene na testu opterećenja srca koje ukazuju na postojanje koronarne bolesti, kontrola ugrađenih stentova, kao i kontrola pacijenata koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu i druge faktore rizika za nastanak koronarne bolesti, a koji imaju anginozne tegobe.

Važne napomene za pacijenta

 • Ukoliko je pacijent u drugom stanju ili sumnja na trudnoću, obavezno o tome mora obavestiti medicinsko osoblje, jer rendgensko zračenje može nepovoljno uticati na plod
 • Neinvazivna, brza i bezbolna dijagnostika sa malom dozom zračenja
 • Neophodno je ukloniti nakit, metalne predmete, pirsing i sl. pre snimanja
 • Poneti sa sobom nalaze uree i kreatinina iz krvi koji nisu stariji više od 10 dana, izveštaj lekara koji je pacijenta uputio na dijagnostiku i kompletnu medicinsku dokumentaciju
 • Ukoliko pacijent uzima oralne antidijabetike (Glucophage, Gluformin, Metformin, Tefor, Siofor) treba da obustavi uzimanje 2 dana pre snimanja, na dan snimanja i 2 dana nakon snimanja – ukupno 5 dana
 • Kardiološku terapiju, ukoliko je ima, uzeti kako je propisana
 • Potrebno je da dan pre snimanja i na dan simanja pacijent ne konzumira kafu, koka-kolu i druge kofeinske napitke
 • Na dan snimanja ne treba jesti 5–6 sati pre snimanja
 • Opis snimka se čeka 48–72 č, i može biti poslat na imejl-adresu pacijenta
 • Trajanje snimanja 30–45 minuta
 • Nakon snimanja pacijent se može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Naš tim iskusnih stručnjaka