Vladimir Kovačević

Dr med. Vladimir Kovačević

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2012-2017 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
2017-2023 Lekar specijalista radiologije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
2021 Lekar specijalista radiologije – konsultant, Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Beograd
2021 Lekar specijalista radiologije – konsultant, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

2011- Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
2012- Društvo interventnih radiologa Srbije
2012- Udruženje radiologa Srbije
2012- European society of radiology

Seminari i sertifikati:

2009-2022 Autor i koautor više stručnih radova u oblasti interventne i kardiovaskularne radiologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti