Oliver Radmili

Dr med. Oliver Radmili

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2010-2015 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2015 Lekar specijalista radiologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2015 Konsultant lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2021 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije

Lekari iz iste oblasti