Ginekološka biopsija predstavlja uzimanje uzorka (isečka) ginekoloških tkiva i organa radi postavljanja definitivne dijagnoze patološke promene patohistološkom analizom preparata tkiva. 

Ginekološka biopsija se najčešće odnosi na biopsiju grlića materice i radi se kod sumnjivog, atipičnog nalaza na kolposkopskom pregledu, prisustva ranice i promene na grliću materice i nakon nalaza Papa testa.

Biopsija sa patohistološkim nalazom je ključna u postavljanju definitivne dijagnoze i ranoj potvrdi premalignih promena, kada je izlečenje uspešnije ili potpuno. 

Preduslov za rano otkrivanje promena i primenu terapije na vreme su redovni godišnji ginekološki pregledi.

Kada se zakazuje biopsija grlića materice

Biopsiju grlića materice indikuje ginekolog nakon pregleda, kod sumnjivog/atipičnog kolposkopskog nalaza, prisustva ranice/promene na grliću materice - često grube strukture, iznad površine sluzokože, pojačane vaskularizacije, i nakon nalaza Papa testa. 

Iskusni ginekolog neće bioptirati svaku promenu, pogotovo ako je Papa test uredan, već se mnoge promene na grliću samo prate kroz vreme na redovnim ginekološkim pregledima, jer su posledica trenutne infekcije, pojave nezrelog epitela, HPV infekcije, hronične iritacije sluzokože (tamponi, kontraceptivi – dijafragma).

Cilj svake biopsije je patohistološka potvrda prekanceroznih lezija u ranom stadijumu bolesti radi preduzimanja što brže i adekvatnije terapije, kada je potpuno izlečenje moguće i realno.

Kako se izvodi biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice je jednostavna, brza i bezbolna dijagnostička, ponekad i terapijska procedura. Najčešće se obavlja u lokalnoj anesteziji, a vrlo retko u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. 

Ranije se radila klasična „punch“ biopsija gde se uzorak dobijao hvatanjem i povlačenjem tkiva instrumentom/klještima, ali je ovaj metod uglavnom prevaziđen.

Danas se ginekološka biopsija najčešće obavlja radio-frekventnim nožem, takozvana LEEP metoda (Loop electrosurgical excision procedure) kojom se tkivo uklanja instrumentom koji na vrhu ima tanku žičanu omču kroz koju prolazi struja, koja istovremeno iseca deo tkiva i vrši koagulaciju na mestu reza i time zaustavlja krvarenje.

Ovom metodom može se ukloniti i kompletna promena sa okolnim zdravim tkivom, kao terapijska procedura i time završiti lečenje.

Svaki uzorak tkiva šalje se na patohistološku analizu koja se čeka nekoliko dana i za cilj ima postavljanje definitivne dijagnoze promene na grliću materice, koje mogu biti benigne, predkancerogene i maligne. PH analiza može pokazati prisustvo izmenjenih/abnormalnih ćelija, u određenom broju, određenog stepena atipije i distribucije u tkivu, što će uticati na klasifikaciju promene i definisati izbor daljeg lečenja.

Priprema pred ginekološku biopsiju podrazumeva prethodno obavljen ginekološki pregled, nalaz kolposkopije i Papa testa, uredan nalaz bakterioloških briseva. 

Biopsija grlića materice se radi u danima nakon menstrualnog krvarenja. Minimum 24 sata pre biopsije treba izbegavati seksualne odnose, primenu intravaginalne terapije ili korišćenje tampona. 

Potrebno je konsultovati izabranog lekara radi obustave antikoagulantne terapije pre intervencije radi sprečavanja krvarenja nakon biopsije. Ukoliko se biopsija radi u opštoj anesteziji neophodno je imati urađene krvne analize i nalaz interniste koji daje saglasnost za uvođenje u opštu anesteziju.

Nakon biopsije

Nakon biopsije može se očekivati bol manjeg intenziteta i blago krvarenje, do desetak dana. U tim danima treba izbegavati seksualne odnose, korišćenje tampona i teže fizičke poslove. Ukoliko se pojavi jak bol u donjem stomaku, obilno krvarenje, povišena temaperatura, sekret jakog mirisa koji može ukazivati na infekciju, odmah se javiti svom ginekologu.

Važne napomene

- Redovni godišnji ginekološki pregledi – rano otkrivanje prekanceroznih promena.
- Brza, bezbolna procedura u lokalnoj ili kratkotrajnoj opštoj anesteziji.
- Patohistološki nalaz se čeka do dve nedelje.
- Cilj biopsije – potvrda prekanceroznih lezija i započinjanje terapije na vreme.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam