Pregled infektologa

Klasičan pregled specijaliste za infektivne bolesti.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste infektologije je u osnovi opšti pregled sa posebnim osvrtom na oboljenja izazvana patogenima (virusi, bakterje, gljivice i sl.) koji mogu biti zarazni za okolinu obolelog.

Poseban osvrt, pored tretmana samog pacijenta, jeste i na sprečavanju širenja zaraze, jer su u današnje vreme interakcija i kretanje pojedinaca, kao i migracije stanovništva mnogo veće nego u prošlosti.

Infektivne bolesti se mogu širiti kako sa čoveka na čoveka, tako i sa životinje na čoveka preko insekata, glodara i sl.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled specijaliste infektologije obavlja se u ordinaciji.

Prvi deo pregleda infektologa predstavlja uzimanje anamneze – razgovor o trenutnim tegobama, njihovom intenzitetu, učestalosti, o pridruženim oboljenjima, gubitku ili dobijanju u telesnoj masi, ranijim operacijama i oboljenjima u detinjstvu i mladosti, navikama pacijenta (konzumiranje cigareta, alkohola, načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti ), uslovima stanovanja i radnom okruženju (dugotrajno sedenje na poslu, izloženost stresu).

Takođe će se infektolog informisati i o oboljenjima u bližoj porodici koja mogu biti od značaja (šećerna bolest, kardiovaskularna oboljenja, oboljenja štitaste žlezde, tumori i drugo) kao i o simptomima koje ima bliže okruženje. Pacijenti će biti pitani i o nedavnim putovanija, destinacijama, kao i o tome da li su uredno vakcinisani.

Zatim se obavlja klinički pregled u smislu inspekcije (posmatranje promena koje su vidljive okom), palpacije (opipavanje štitaste žlezde, limnih čvorova, abdomena), auskukltacije (slušanje srca i pluća stetoskopom).

Takođe će se obaviti merenje telesne težine i visine, određivanje BMI (body mass index), merenje obima struka i kukova i izračunavaje njihovog odosa. Određivanje ovih parametara je jako važno za procenu trenutnog stanja organizma i za dalje praćenje uspeha terapije.

Ukoliko pacijenti imaju laboratorijske analize (kompletna krvna slika, biohemijske analize i sl.) potrebno je da ih donesu na uvid lekaru, a ukoliko ih nemaju lekar će dati indikaciju koje analize je potrebno uraditi, a koje su u skladu sa tegobama.

Takođe će infektolog propisati i terapiju, dati savet o higijensko-dijetetskom režimu i predlog o daljim dijagostičkim procedurama.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Pregled specijaliste infektologije najčešće se zakazuje po savetu lekara opšte medicine, ali se može zakazati i samoinicijativno.

U domen infektivnih bolesti spadaju: osipne groznice (varčela, morbili, šarlah, rubela i dr. koje karakteriše pojava povšene temperature i ospe po telu različitih karakteristika), respiratorne (kaljične) infekcije (grip i virusi slični gripu), infekcije centralng nervnog sistema (meningitis, encephalitis), infekcije hepatoblijarnog trakta (hepatitis A, B, C), infekcije gastrointestinalnog trakta, HIV i AIDS, tropske bolesti i nejasna febrilna stanja.

Važne napomene za pacijente

  • Uobičajeno pregled infektologa traje oko 30 minuta
  • Ukoliko pacijenti poseduju dosadašnju medicinsku dokumentaciju, potrebno je da je ponesu na pregled i pokažu lekaru.

Naš tim iskusnih stručnjaka