Nutricionizam

Dijetoterapeut, odnosno subspecijalista dijetoterapije je lekar koji se bavi ishranom zdravih i bolesnih ljudi. On sprovodi medicinsku nutritivnu terapiju . Medicinska nutritivna terapija (MNT) je zasnovna na dokazima za lečenje određenih akutnih i hroničnih bolesti putem individulano dizajniranog nutritivnog plana.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka