Ciklokriokoagulacija – krio retine

Ciklokriokoagulacija je procedura koja se koristi za lečenje odmaklih formi glaukoma koji ne reaguju na uobičajenu terapiju i koji su često udruženi sa bolovima u oku. Princip lečenja je kriodestrukcija (hlađenje) dela oka tzv. cilijarnih nastavaka koji produkuju očnu vodicu sa ciljem smanjenja intraokularnog pritiska. Zbog regeneracije ćelija procedure je nekad potrebno ponavljati više puta kako bi se postigao zadovoljavajući efekat.

Naš tim iskusnih stručnjaka