Aleksandar Marković

Dr med. Aleksandar Marković

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999-2003 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, KBC Zvezdara, Beograd
2003-2013 Lekar specijalista oftalmologije, KBC Zvezdara, Beograd
2013- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Retina
Glaukom
Prednji segment

Članstva:

European Society of Cataract and Refractive Surgeons
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje oftalmologa Srbije

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti