Ispitivanje kolornog vida

Ispitivanjem kolornog vida utvrđuje se kako osoba percipira boje i da li postoji neki oblik kolornog slepila, odnosno da li osoba vidi boje na način na koji ih vide drugi ljudi ili ih ne vide uopšte. Ovo se odnosi na crvenu i zelenu boju, ređe na plavu. Najčešči uzrok lošeg kolornog vida jeste genetski, a drugi uzroci su neke bolesti oka npr. glaukom, dijabetes, povrede glave ili oka, moždani udar, uzimanje nekih lekova (npr. Resochin). Postoje različite metode za ispitivanje kolornog vida, a jedan od najčešće korišćenih testova je Ishihara test. Ovaj test se sastoji od niza tabli sa šarama koje su sastavljene od tačaka u različitim nijansama crvene i zelene boje. Osoba koja se testira treba da prepozna oblik ili broj skriven unutar šare. Pored testova za ispitivanje kolornog vida koristi se i anomaloskop, instrument kojim se određuje tačan stepen kolornog slepila.

Naš tim iskusnih stručnjaka