Tatjana Mrđa-Radosavljević

Dr med. Tatjana Mrđa-Radosavljević

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2001 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, VMA, Beograd
2001-2011 Lekar specijalista oftalmologije, VMA, Beograd
2011- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Refraktivna hirurgija
Glaukom
Hirurgija katarakte
Bolesti prednjeg segmenta

Članstva:

Udruženje oftalmologa
Evropsko udruženje za hirurgiju katarakte i reftaktivnu hirurgiju
European Society of Cataract and Refractive Surgeons

Strani jezici:

Engleski
Italijanski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti