LIO laser retine

Fotokoagulacija laserom periferne retine indirektnim binokularnim oftalmoskopom omogućava lečenje različitih patoloških promena kao što su proliferativna retinopatija, rupture i degeneracije periferne retine, retinopatija prematurusa, promene kod Koatsove bolesti itd. i najčešće se primenjuje kod dece, osoba sa posebnim potrebama i kod osoba sa slabijom saradnjom i moze se izvoditi u opštoj anesteziji u operacionoj sali.