Anđela Tolić

Dr med. Anđela Tolić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1995-1999 Lekar opšte medicine, Zdravstveni centar, Aranđelovac
1999-2003 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, KBC Zvezdara, Beograd
2003-2006 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2006-2009 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2009- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Retina
Glaukom
Uveitis

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti