Operacija strabizma

Pod hirurgijom razrokosti podrazumevamo slabljenje ili jačanje mišića pokretača očne jabučice sa ciljem uspostavljanja što boljeg (pravilnog položaja) očiju. Operacijom mišića pokretača oka menjamo anatomske uslove koji su prethodno postojali sa ciljem da „ispravimo” razrokost. Svako oko, pojedinačno, pokreće po 6 mišića pokretača očne jabučice (4 prava i 2 kosa mišića). Oni u svakom trenutku vrše ukupno 14 funkcija koje rezultiraju pravilnim položajem očiju ako postoji motorna i senzorna harmonija. Operacijom mišića menjamo snagu mišića, „nudeći” mozgu novu situaciju za preraspodelu u akciji mišića koja treba da dovede do pravilnog položaja očiju zavisno od ranije nađenog nalaza (u dogovoru sa oftalmologom). Operacija razrokosti je iz grupe operacija na oku koje se rade samo na spoljašnjom delu oka, ne ulazi se u samo oko. Ovom operacijom se neznatno utiče na dioptrijski status operisanog. NAJČEŠĆE KORIŠĆENE OPERATIVNE TEHNIKE: Retropozicija mišića: podrazumeva pomeranje mišića unazad i ponovno pričvršćivanje na skleru u odnosu na mesto prirodnog pripoja, sa ciljem da se oslabi njegova snaga i na taj način utiče na pravilan položaj očiju. Plikacija (nabiranje): podrazumeva jačanje snage operisanog mišića tako što se u željenoj dozi nabere i fiksira uz mesto prirodnog pripoja. Kod ove hirurške procedure se ne seče mišić, a samim tim ni krvni sudovi koje nosi na sebi. Resekcija mišića: podrazumeva jačanje snage operisanog mišića tako što se deo mišića ukloni i mišić se ponovo pripoji na mesto prirodnog pripoja. Antepozicija mišića: operacija na očnom mišiću koji se tom prilikom pomera prema napred u odnosu na svoje ranije mesto pripoja (najčešće na donjem kosom mišiću). Obično se operacije razrokosti rade na oba oka! Isključenja iz pravila su razrokosti nastale kao posledica paralize jednog od mišića pokretača očne jabučice ili situacije kada je razrokost nastala kao posledica jako slabog vida na jednom oku. Tada se trudimo da izbegnemo operaciju na jedinom funkcionalnom oku.

Naš tim iskusnih stručnjaka