Aleksandra Radojičić

Dr med. Aleksandra Radojičić

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2012-2016 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2016-2017 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2017- Lekar specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Strabologija
Dečija oftalmologija

Članstva:

2019- European Strabismological Association

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti