Prednja vitrektomija sa fiksacijom intraokularnog sočiva

Prednja vitrektomija podrazumeva ukljanjanje staklastog tela iz prednjih struktura u oku. Najčešće se primenjuje u slučajevima subluksacije i luksacije sočiva, ruptura zonula sa prolapsom staklastog tela u prednju očnu komoru. Kada ne postoji adekvatna kapsularna podrška za ugradnju standardnog intraokularnog sočiva u kapsularnu vrećicu ili cilijarni sulkus u tim slučajevima se najčešće primenjuje skleralna fiksacija sočiva (uglavnom Yamane tehnika) ili se specijalno dizajnirano sočivo fiksira za dužicu (Iris clips).

Naš tim iskusnih stručnjaka