Serklaž uz vitrektomiju

Pars plana vitrektomija (PPV) sa serklažom se primenjuje u određenim slučajevima hirurgije mrežnjače kao što su dugotrajne ablacije sa skraćenjem mrežnjače, prednji PVR, retinopatija prematuriteta... Ova procedura podrazumeva da se pored vitrektomije oko beonjače postavlja silikonska traka 3600 koja smanjuje cirkularnu trakciju na mrežnjaču i smanjuje rizik od reablacije. Primarna vitrektomija u kombinaciji sa serklažom dovodi do značajnog smanjenja stope neuspeha i poboljšanja funkcionalnih rezultata u hirurgiji ablacije mrežnjače.

Naš tim iskusnih stručnjaka