Zamena silikonskog ulja sa doradom

Neka komplikovana stanja na zadnjem očnom segmentu nije moguće rešiti samo jednom operacijom već je potrebna takozvana etapna hirurgija. Najčešće kod floridnih formi dijabetične retinopatije sa trakcionom ablacijom retine, kod starih ablacija retine sa priliferativnom vitreoretinopatijom, retinopatije prematuriteta, povreda... U tim slučajevima je nekada potrebno da se izvadi silikonsko ulje iz oka, urade dodatne hirurške procedure na oku koje nije bilo moguće uraditi u prvom aktu, a da se zatim ponovo vrati taponada silikonskim uljem dok se ne proceni da je bezbedno evakuisati ulje iz oka.