Aplikacija Botoxa (Botulin toxin) u zid mokraćne bešike, u cilju zbrinjavanja neurogeno oštećenih bešika, cistoskopskom metodom, u opštoj anesteziji.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija