Milena Pandurović

Dr med. Milena Pandurović

LEKAR SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE TERAPIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2005 Lekar na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije, Beograd
2005-2005 Lekar specijalista anestezije i reanimacije, Klinički sentar Srbije – Urgentni centar, Beograd
2011-2013 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2013 Načelnik odeljenja anestezije i reanimacije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Anestezija u ginekologiji i akušerstvu
Anestezija u abdominalnoj hirurgiji
Anestezija u grudnoj hirurgiji
Anestezija u ortopediji i traumatologiji
Anesteziološke procedure u JIL-u

Članstva:

2008- Srpsko lekarsko društvo
2009- Evropsko udruženje anesteziologa
2010- Evropsko udruženje intenzivista
2013- Srpsko-američka medicinska asocijacija

Stručni tekstovi i reference:

2007, 2008, 2010- Acta chirurgica Iugosl.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti