Laparoskopsko ili otvoreno uklanjanje bubrega – Nefrektomija

Klasična hirurška procedura vađenja afunkcionalnog bubrega kroz rez u odgovarajućoj lumbalnoj regiji u opštoj anesteziji.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Nefrektomija je hiruška proceduru tokom koje se uklanja deo bubrega ili bubreg u celosti. Ova intervencija se izvodi kada postoje jasne kliničke indikacije koje su ustanovili stručnjaci iz oblasti urologije, odnosno nefrologije, a usled postojanja patološkog procesa na bubregu i/ili njegove disfunkcije.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Nakon što pacijenti urade sve potrebne dijagnostičke analize i kada obave preglede kod urologa, odnosno nefrologa, dobiće podobnije informacije o zdravstvenom stanju, prednostima i rizicima intervencije, operativnom planu i zaključku, kao i o operativnoj tehnici kojoj će biti podvrgnuti.

Tokom pregleda lekara specijaliste urologije/nefrologije pacijenti dobijaju i detaljnije informacije u vezi sa pripremom pre same intervencije, kao što su:

 • Režim ishrane,
 • Uzimanje određenih lekova,
 • Prestanak uzimanja određenih lekova i drugo.

Nefrektomija je hiruška intervencija koja se izvodi u opštoj anesteziji.

Za uvođenje u opštu anesteziju potrebno je da obaviti dodatne dijagnostičke preglede i procedure o kojim će pacijenti biti blagovremeno obavešteni.

Nakon dolaska u medicinsku ustanovu na zakazanu nefrektomiju, pacijenti se smeštaju na odeljenje urologije. U svakom trenutku su okruženi stručnim osobljem sa kojim mogu da se posavetuju ukoliko imaju nedoumice.

Nefrektomija se grubo može podeliti na:

 • Radikalnu (totalnu) nefrektomiju, pri čemu se tokom intervencije otklanja ceo bubreg i potencijalno dodatne okolne strukture.
 • Parcijalnu pri čemu se otklanja samo deo tkiva bubrega koji je zahvaćen patološkim procesom. U zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta, stručnjaci iz oblasti urologije će doneti odluku koji je najbolji način za dalje lečenje.

 

Urolog može izvesti proceduru na sledeće načine:

 • Metodom otvorene nefrektomije,prilikom koje se pravi rez na prednjoj strani stomaka ili bočnoj strani stomaka. Ova metoda je poznatija pod nazivom „otvorena nefrektomija“. Prednosti ove metode su pristupačnost operatora i mogućnost da sprovodi potrebne hiruške radnje koje su moguće isključivo tokom otvorene nefrektomije.
 • Laparoskopskom metodom tokom koje operator pravi niz malih rezova na stomaku, kroz koje prolaze mali instrumenti i kamera. Prednosti laparoskopske nefrektomije su brži i lakši oporavak i niži stepen invazivnosti.

 

Operativni plan se stvara na osnovu stručnog mišljenja i iskustva stručnjaka i on je individualan, odnosno prilagođen isključivo zdravstvenom stanju pacijenta.

Nakon završene intervencije pacijenti su smešteni u sobu za opservaciju sve dok zdravstveno stanje ne bude takvo da dozvoljava prelazak na odeljenje urologije.

Na odeljenju urologije će se nastaviti praćenje zdravstvenog stanja pacijenta i sprovoditi dalje potrebne dijagnostičke i terapijske procedure.

Vreme oporavka i dužina boravka u bolnici su individualni i isključivo zavise od vrste nefrektomije kojoj je pacijent bio podvrgnut, ali i od toka postoperativnog oporavka.

Nakon oporavka, odnosno zdravstvenog stanja pacijenta koje dozvoljava nastavak lečenja u kućnim uslovima, pacijent dobija određene module za ponašanje koji se tiču daljih kontrolnih pregleda, ishrane, stila života, medikamentozne terapije i drugo.

Nakon potpunog oporavka u najvećem broju slučajeva pacijenti će moći da nastave sa redovnim aktivnostima i vraćanju uobičajenom životu kao i pre intervencije.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Najčešća stanja koja zahtevaju nefrektomiju:

 • Otklanjanje malignih tumora bubrega
 • Otklanjanje benignih tumora bubrega
 • Hidronefroze
 • Bubrežna disfunkcija
 • Nakon traumatskih stanja tokom kojih je došlo do ozlede tkiva bubrega
 • Stanja nefropatije, nefrolitijaze
 • Stanja refraktorne hipertenzije; izražene proteinurije i druga.

Važne napomene za pacijente

 • Potrebno je da pacijenti obaveste urologa ukoliko su alergični na određene lekove
 • Na prvi pregled potrebno je da pacijenti (ukoliko poseduju) ponesu dosadašnju medicinsku dokumentaciju
 • Potrebna je priprema pred operaciju.
 • Neophodno je da pacijenti poštuju preporuke koje su dobili na pregledu u vezi sa pripremama za nefrektomiju, kao i u vezi sa oporavkom nakon intervencije

Teške napore i podizanje težih tereta potrebno je izbegavati nekoliko nedelja posle operacije.

Naš tim iskusnih stručnjaka