Zoran Krstić

Prof. dr sci.med. Zoran Krstić

LEKAR SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE subspecijalista dečje urologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Poslediplomske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1981-1985 Lekar na specijalizaciji iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Beograd
1985 Lekar specijalista dečje hirurgije, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
1987 Asistent, Katedra hirurgije - dečja hirurgija, Medicinski fakultet, Beograd
1995 Docent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2001 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2005 Redovni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2006 Lekar subspecijalista dečje urologije, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
1990-1994 Šef, Služba za urgentnu medicinu, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
2000-2008 Generalni direktor, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
2009-2018 Načelnik službe dečje urologije, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Dečja hirurgija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo - Sekcija za dečju hirurgiju
2009-2011 Predsednik Sekcije za dečju hirurgiju - Srpsko lekarsko društvo
Britansko udruženja dečjih hirurga
Evropsko udruženja dečjih hirurga
Svetsko udruženja dečjih hirurga
Evrospko udruženja dečjih urologa

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti dečje hirurgije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti