Jelena Lazić

Jelena Lazić

Obrazovanje:

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2013-2014 Psiholog, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
2018-2019 Psiholog, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2019-2020 Psiholog, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2022 Psiholog, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2023 Konsultant psiholog, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Psihologija

Seminari i sertifikati:

2018 Psihoterapeut u edukaciji u okviru Transacione analize

Lekari iz iste oblasti