Milica Petrović

Milica Petrović

Obrazovanje:

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1992-1996 Psiholog, Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja, Beograd
1996-2006 Psiholog, Dom zdravlja Velika Plana
2006-2007 Psiholog – stručni saradnik, Osnovna škola „Nadežda Petrović“, Velika Plana
2008 Psiholog, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Reedukacija psihomotorike i relaksacija
Neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija
Neurofidbek trening
Profesionalna orijentacija
Racionalno emotivna bihevioralna terapija (REBT)

Lekari iz iste oblasti