Sanja Soldatović Maletić

Obrazovanje:

Rođena 1973. godine u Novom Sadu, završila osnovnu školu i Srednju pedagošku školu Svetozar Marković. Diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsek Psihologija, Univerziteta u Novom Sadu.

Neformalno obrazovanje:
-Asertivni trening (otvorena komunikacija), psihološka edukacija, Švedska humanitarna organizacija „Individualna pomoć“,
-Sertifikovan NLP Practitioner, NLP Centar, Atria group
-Aktivno slušanje, pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevencija suicida, Centar „SRCE“,
-Autogeni trening, tehnika relaksacije, predavač Olivera Sekulić-Bartoš,
-Transakciona analiza 101, edukacija iz oblasti transakcione psihoterapije,
-Seminar za omladinske lidere Crvenog krsta Nacionalnog društva Srbije i Crne Gore,? Ljudski faktor u avijaciji, Zavod za vazduhoplovnu medicinu „JAT“-a,
-Kursevi engleskog jezika, Škola stranih jezika „Camelot“ , Novi Sad.

Radno iskustvo:

– sept. 2017. do danas zaposlena u sojstvu psihologa na Ugovoru o radu u Domu zdravlja Dr Cvjetkovic Medigroup na poslovima psihodijagnostike, psihološkog savetodavnog rada, psihoterapije, te obavljanja sistematskih pregleda u okviru Sluzbe medicine rada.
– nov. 2013 – feb.2017. zaposlena u svojstvu psihologa u okviru projekta Grada Novog Sada „Centar za dnevni tretman zavisnika“, na poslovima psihodijagnostike, savetodavnog rada, grupne i individualne psihoterapije zavisnika na supstitucionoj terapiji Metadonom i Buprenorfinom.

– od 2012. godine do septembra 2017. saradnik Doma zdravlja Dr Cvjetković, na Ugovoru o dopunskom radu, u svojstvu psihologa, na poslovima psihodijagnostike, psihološkog savetodavnog rada, psihoterapije, te obavljanja sistematskih pregleda zaposlenih i vozača.

– feb.2006 – januar 2012.:Zaposlena na određeno vreme u okviru ustanove „Dom zdravlja“ Novi Sad, u svojstvu kliničkog psihologa, psihologa medicine rada, te psihologa u okviru Odeljenja za lečenje bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija), na poslovima psihodijagnostike (procena ličnosti, intelektualnog statusa, radne sposobnosti itd.), pružanja psihoterapijskih i savetodavnih usluga i ocene psihičkog stanja i sposobnosti kandidata i zaposlenih u preduzećima u okviru redovnih godišnjih sistematskih pregleda,

Reference / Stručni radovi / Članstva:

-jun 2006.: Predavač u okviru obuke sportskih pilota aerokluba Novi Sad o psihološkim aspektima letačkih sportova, sa akcentom na ljudskom faktoru u avijaciji (12 nastavnih časova+2 časa ispit),

-dec.2004 – dec.2005.: Volonterski staž u okviru ustanove „Dom zdravlja Novi Sad“, u svojstvu kliničkog psihologa i psihologa medicine rada, na poslovima psihodijagnostike (procena ličnosti, intelektualnog statusa, radne sposobnosti itd.) i ocene psihičkog stanja i sposobnosti kandidata i zaposlenih u preduzećima u okviru redovnih godišnjih sistematskih pregleda,

-dec.2003 – do sada: „Novosadski Otvoreni Univerzitet“ – predavač/saradnik i moderator dečijih radionica „Raspustilište“, kreativan, animatorski rad sa decom predškolskog i ranog školskog uzrasta, kroz radionice edukativnog i zdravstvenog karaktera i osmišljavanje istih,U okviru navedene ustanove, nakon osnivanja Društva „Raspustilište“ 2006.godine, predavač/saradnik na projektima prevencije bolesti zavisnosti sprovođenim u Novosadskim osnovnim i srednjim školama.

-jan.1997. – jun 2003.: Volonter Centra za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju suicida „SRCE“, pružanje navedenih usluga radom na telefonskoj liniji, evaluacija rada Centra „SRCE“, angažovanje na prezentovanju i popularizovanju rada centra u Novom Sadu, organizacija seminara i edukacija u saradnji sa međunarodnom organizacijom „The Samaritans“

-jul 1995 – do sada: dobrovoljni saradnik Gradske Organizacije Crvenog Krsta, učesnik u radu omladinske terenske ekipe u svojstvu vaspitača.

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti