Suzana Stanković-Čikić

Suzana Stanković-Čikić

Obrazovanje:

Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Beograd

Radno iskustvo:

1996-1996 Istraživač-saradnik, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd
1996-1997 Istraživač-saradnik, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd
1997-2000 Naučni saradnik-predavač, Istraživačka stanica Petnica, Petnica
1997-2001 Menadžer programa, International Aid Network, Emergency unit, Beograd
1998-1998 Psiholog saradnik, Centar za žene i decu žrtve nasilja, Beograd
2001-2002 Psiholog, Institut za mentalno zdravlje i vojnu psihologiju, VMA, Beograd
2003-2004 Psiholog, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd
2007-2017 Psiholog, Privatna zdrvastvena ustanova, Beograd
2017 Psiholog, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Ćlanstva:

2001- Društvo psihologa Srbije

Seminari i sertifikati:

2000 Rorschach psihodijagnostička tehnika – Exnerov metod Institut za mentalno zdravlje, Beograd
2004 Psihoanalitička psihoterapija Studio psihoanalize, Beograd
2010 Tehnike forenzičkog intervjua Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije, Beograd

Stručni tekstovi i reference:

1996 Empirijska provera Pijažeove hipoteze, II NAUČNI SKUP: Empirijska istraživanja u psihologiji
1997 Prikaz studentskog protesta 1996/97; Analiza sadržaja elektronskih medija, III NAUČNI SKUP Empirijska istraživanja u psihologiji
2000 Diskriminativna valjanost skale za merenje amoralnosti AMORAL 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
2001 Uticaj posttraumatskog stresnog poremećaja na funkcionisanje društva u celini, Međunarodni kongres, Banja Luka
2011 Ways to increase serotonin levels in thetreatment of depresion, Kabinet za psihijatriju, VMA, Beograd

Lekari iz iste oblasti