FotoFinder

Novi, najsavremeniji uređaj FotoFinder predstavlja zlatni standard u dermoskopiji (pregled mladeža i drugih promena na koži).

 

  • FotoFinder Dermoskopija

FotoFinder dermoskopija omogućava rano otkrivanje karcinoma kože, sa posebnim aspektom na melanom, najmaligniji tumor čovekovog tela. Samo najranije otkrivanje može rezultovati izlečenjem.

  • FotoFinder dermoskopija mapiranje

FotoFinder apratom velike rezolucije, skenira se cela koža, zatim se svakoj fotografisanoj promeni pridružuje dermoskopska slika. Sledeći korak je angažovanje veštačke inteligencije, sistema kojim se nakon analize, na skali od 0 do 1 kvantifikuje rizik za malignitet. Tokom pregleda, uređaj markira crvenom bojom promenu koja nije viđena pri prethodnom pregledu i na nju skreće pažnju lekara, markira plavom bojom promenu koja je viđena pri prethodnom pregledu, ako se ista promenila, što najčešće nije moguće detektovati golim okom.

  • FotoFinder trihoskopija

FotoFinder trihoskopija proizilazi iz pregleda pacijenta koji dolazi zbog problema sa kosom, kao dijagnostička metoda (uz laboratorijske analize, specijalističke preglede itd.) i radi praćenja efekta primenjene terapije.

  • FotoFinder ekspertska trihoskopija

FotoFinder aparatom velike rezolucije skenira se cela koža kosmatog dela glave i angažovanjem veštačke inteligencije iz baze lekara trihoskopista, procenjuje fazu rasta dlake, kapacitet folikula za rast dlake ili njegovo odsustvo, kvalitet dlake i kvalitet pripadajuće kože. Na osnovu izveštaja se postavlja dijagnoza i određuje dalja terapija. FotoFinder estetska trihoskopija
U cilju praćenja efekta, primenjene estetske procedure, za stimulisanje rasta kose (PRP, mezoterapija i sl.)

  • Demodex detekcija

Dijagnostička metoda koju indikuje lekar radi detekcije demodexa, kao uzročnika rozacee i seboreje.

  • Kapilaroskopija

Snimanje kapilara periferije tela (najčešće uz bazu nokatne ploče), ovaj pregled indikuje internista, reumatolog, dermatolog ili lekar druge specijalnosti, kod sumnja na reumatske i druge sistemske bolesti.