Aleksandra Radosavljević

Dr med. Aleksandra Radosavljević

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2018-2021 Doktor medicine, Menadžer za zaštitu podataka, Menadžer kvaliteta, Specijalna bolnica iz neurologije Affidea, Beograd
2018-2022 Lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije, Klinika za dermatovenerologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2021-2023 Doktor medicine, MediGroup Derma Care, Beograd
2023- Lekar specijalista dermatovenerologije, MediGroup Derma Care, Beograd

Oblast rada:

Dermatovenerologija
Estetske medicina
Dermoskopija
Male hirurške intervencije
Doktor konsultant iz oblasti dermatovenerologije, estetske i opšte medicine

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje dermatovenerologa Srbije
SESIAM
European Acadermy of Dermatology and Venerology
Nulem

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije iz oblasti dermatovenerologije

Lekari iz iste oblasti