Dr med. Danica-Gaia Rončević

LEKAR SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2016-2020 Lekar opšte medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Podgorica
2021- Lekar specijalista dermatovenerologije, MediGroup Derma Care, Beograd

Oblast rada:

Dermatovenerologija
Estetska medicina

Članstva:

2015- Lekarska komora Crne Gore
2021- Lekarska komora Srbije

Seminari i sertifikati:

2017- Praktična dermoskopija – osnovni nivo, Udruženje za razvoj medicinskih i menadžment edukacija, Medscape, Beograd
2017- 20th Congress of the Serbian association of dermatovenerologists, Udruženje medikalnih onkologa Srbije
2022- 7th Serbian biomarker symposium SERBIS, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

Strani jezici:

Engleski
Italijanski

Stručni tekstovi i reference:

2019 Terra Firme-Forme Dermatosis – prikaz slučaja. Terra Firme-Forme dermatosis – a case report. Popović D.G, Mitić T, Nikolić M, Živanović D.

Lekara možete pronaći u

MediGroup Derma Care

Lekari iz iste oblasti