Elektromioneurografija – EMNG

Elektromioneurografija – EMNG je elektrodijagnostička metoda, kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava, sa mogućnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije (oštećenja), u cilju dijagnostike bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda moždanih nerava (kao što je nervus facialis), i eksploracija analnog i uretralnog sfinktera, kod oboljenja i povreda kičmenih sakralnih korenova, koji pudendalnim nervima inervišu pomenute sfinktere. EMNG je važna komplementarna metoda pri kliničkom ispitivanju nervnog sistema, i neuromišićnih bolesti.

Primenjuje se kao detekciona elektromiografija (EMG) – ispitivanje električne aktivnosti mišića, stimulaciona elektromiografija, ili elektroneurografija (ENG) – merenje brzine provodljivosti perifernih nerava – (sa mogućnošću nekih refleksoloških ispitivanja, kao što su H- refleks, Blink refleks, F-talas i druga).

 

Lokacije

Neurološke preglede moguće je obaviti na više lokacija u Beogradu:
  • Specijalna bolnica iz neurologije Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Kneginje Zorke 25, Vračar
  • Opšta bolnica MediGroup, Milutina Milankovića 3, Novi Beograd
  • Dom zdravlja MediGroup  Jedro, Jurija Gagarina 14, Novi Beograd
  • Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Pariske komune 26, Novi Beograd – Zemun