Larisa Vasiljević

Dr med. Larisa Vasiljević

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1999 Doktor medicine, Medicinski fakultet, Beograd
2007 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Medicinski fakultet, Beograd
2012 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, Medicinski fakultet, Beograd
1999-2000 Lekar opšte prakse, Bolnica, Doboj
1999-2003 Vanredni predavač, Medicinska škola, Doboj
2007-2007 Lekar opšte prakse, Interno odeljenje – kardiologija, Bolnica, Doboj
2007-2012 Lekar specijalista interne medicine, koronarna jedinica, Bolnica, Doboj
2012-2013 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, koronarna jedinica, Bolnica, Doboj
2014-2015 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd
2015 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina
Kardiologija
Neinvazivna kardiološka dijagnostika

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje kardiologa Republike Srpske
Udruženje internista u privatnoj praksi Republike Srpske
Član Evropskog udruženja kardiologa

Seminari i sertifikati:

2006 Bazična škola ultrazvuka srca (YUEHO), Zemunska bolnica
2011 Doppler perifernih krvnih sudova KCS Beograd
2011 Farmakološka stres ehokardiografija Institiut za KVB Dedinje
2011-2012 Exercise echo KCS Beograd
2013 Stres ehokardiografija KC Ljubljana
2021-2022 Kontrastni ultrazvuk srca, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2021-2023 Transezofagusna eho kardiografija, Opšta bolnica MediGroup, Echos Srbija, Beograd

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Stručni tekstovi i reference:

Autor više stručnih radova na domaćim i međunarodnim kongresima

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti