23. JAN 2024.

Dekodiranje časovnika – džet leg

Daleka putovanja čest uzrok prolaznih tegoba. Umor, nesanica, slabost, glavobolja ..., često su posledica putovanja kada se za kratko vreme prođe više vremenskih zona. Časovnike uvek “naštelujte” na aktuelno vreme.

Džet leg (engl: jet lag) je izraz koji označava prolazan zdravstveni poremećaj, koji se javlja kao odgovor organizma na remećenje ustaljenih fizioloških i bioloških ritmova. Ispoljava se kod najvećeg broja ljudi na putovanjima pri kojima se prolazi kroz tri ili više vremenskih zona do odredišta. Traje neko vreme i nestaje bez posledica.U našem jeziku ne postoji odgovarajući izraz i pogrešno je nazivati ga bolešću putovanja ili bolešću letenja, jer džet leg nije bolest već prolazan poremećaj.

Savremeni način života i poslovanja kao i savremeni turizam zahtevaju i savremene načine putovanja. Razdaljine, koje su nekada zahtevale višemesečne ili čak višegodišnje pohode, danas, zahvaljujući avionskom saobraćaju, prelazimo za nekoliko sati. Da li naša tela mogu tako lako da prate tehnološki napredak? Da li postoje i koji su zdravstveni rizici kada u toku jednog dana pređemo nekoliko vremenskih zona?

Džet leg i ritam ljudskog organizma

Naša tela funkcionišu u određenim ritmovima kao uostalom i sve drugo u prirodi. To je naš unutrašnji, fino naštelovani sat, u odnosu na koga radi visoko organizovani mehanizam koga poznajemo kao svoje telo. „Unutrašnje vreme“ reguliše sve naše fiziološke i psihološke parametre, kao što su npr. telesna temperatura, nivo hormona u krvi, ciklus budnost – san…, a svi oni su pod uticajem spoljašnjih faktora, naročito ciklusa svetlost – tama.

Kada se pri putovanju, u kratkom vremenskom periodu od nekoliko sati, pređe više vremenskih zona, naši unutrašnji ritmovi moraju da se prilagode novonastalim uslovima. Proces se odvija u dve faze. U prvoj fazi (faza desinhronizacije) javlja se niz nespecifičnih i različitih poremećaja, koji su i osnovni simptomi ovog zdravstvenog problema. Mogu se javiti jedan, dva ili više simptoma, kao što su: umor, opšta slabost, nesanica, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, gorušica, smanjenje apetita, smanjenje koncentracije, mišićna slabost, loša koordinacija pokreta… Posle nekog vremena organizam se prilagođava na nove uslove i postepeno dolazi do balansiranja svih telesnih procesa i njihovog usaglašavanja sa novim okolnostima (faza resinhronizacije), što postepeno ukida simptome džet lega.

Važno je prepoznati da se radi o prolaznim poremećajima koji ne zahtevaju terapiju, već samo vreme (i strpljenje), koje je potrebno organizmu da ponovo uspostavi stanje ravnoteže. Smatra se da je potreban po jedan dan za normalizovanje ritma po svakoj pređenoj vremenskoj zoni, a za putovanja, koja uključuju prelazak više od šest vremenskih zona organizmu je potrebno dve nedelje da se potpuno stabilizuje i da ostvari potpunu adaptaciju i, što je naročito važno za sportiste, punu formu i sportsku efikasnost.

Pojava simptoma džet lega nije obavezan pratilac dugih letova. Dešava se kod najvećeg broja ljudi, koji pri putovanju avionom pređu više vremenskih zona, ali postoje i individualne varijacije. Kod različitih ljudi je brzina prilagođavanja različita, a kod nekih prilagođavanje prođe bez ikakvih zdravstvenih neprijatnosti.

Iskustvo je pokazalo da se bolje podnosi putovanje u pravcu istok – zapad, odnosno lakše je prilagoditi se situaciji u kojoj se produžava dan. Mlađe osobe se brže prilagođavaju od starijih, deca brže od odraslih. Ni struktura ličnosti nije bez značaja. „Noćne ptice“ bolje podnose putovanja na istok, dok se „dnevni tipovi“ lakše prilagode kad putuju na zapad.

Što se pre izložimo sunčevoj svetlosti brže se uravnotežuje funkcionisanje organizma, ili drugačije rečeno, što pre uspostavimo uobičajeno ponašanje u dnevnim aktivnostima (ritam aktivnosti i odmora, ritam obroka, ritam budnosti i sna…), a u odnosu na lokalno vreme zone u koju smo sleteli, i svi naši unutrašnji ritmovi će se brže normalizovati, a neprijatnosti od džet lega smanjiti i nestati.

Praktični saveti za izbegavanje simptoma džet lega

Postoji nekoliko praktičnih uputstava putnicima kako da ubrzaju prilagođevanje svog unutrašnjeg sata i smanje ili izbegnu simptome džet lega:

– Odmah po polasku na putovanje podesiti svoje ručne časovnike na aktuelno vreme vremenske zone u koju dolazite.
– Po prispeću na odredište, provesti nekoliko sati napolju, na dnevnom svetlu (naravno, ukoliko ste doputovali u toku dana, a najveći broj aviokompanija praktikuje dnevne letove), uz lagane šetnje, vežbe istezanja, plivanje i sl. Najbolje bi bilo da odmah pošto se smestite odete u jednosatnu šetnju.
– Prilagoditi odlazak na spavanje i vreme obroka ravnajući se prema novopodešenom (lokalnom) vremenu na ručnom časovniku, a u skladu sa uobičajenim navikama odlaska na spavanje i obedovanja.
– Planirajte obaveze (ako putujete poslom) za uveče, ukoliko putujete na istok, za ujutru, ukoliko putujete na zapad.
– Izbegavajte alkohol tokom leta, pogoršaće simptome džet lega kad sletite.
– Nekoliko dana pre puta pokušajte da imitirate ciklus budnost-san i ritam obedovanja u skladu sa tim kakvi će ovi ritmovi biti na odredištu.
– Nikako ne uzimajte lekove za spavanje da bi na odredištu uspostavili ritam spavanja. Ovakvi postupci samo će odložiti prilagođavanje.
– Nekoliko dana pre puta uključite u ishranu hranu bogatu triptofanom, kao što su ćuretina i mlečni proizvodi. Pomoći će da se vaš unutrašnji sat brže resinhronizuje.

U poslednjih nekoliko godina intenzivno se radi na izučavanju različitih supstanci, koje bi pomogle da se lakše podnesu ili ukinu neprijatni simptomi džet lega. Ove supstance su u medicini poznate kao hronobiotski lekovi, a trebalo bi da svojim dejstvom ubrzaju resinhronizaciju biološkog časovnika. Najpoznatiji je melatonin, čiji se efekti intenzivno proučavaju. Na zapadnom tržištu moguće je nabaviti i homeopatske preparate, koji olakšavaju neprijatne simptome, koji potiču od džet lega.

Jednog dana medicina i farmacija će naći efikasan način za prevenciju džet lega, do tada uživajte na dalekim putovanjima i ne gubite veru u sopstvena tela. Naš organizam je naoružan velikom sposobnošću prilagođavanja i jedino što mu je potrebno je malo vremena da uspostavi sopstveni ritam. Dajte mu to vreme!

Olga Hadžić

dr Olga Hadžić

specijalista higijene Dom Zdravlja Dr Ristić