Pregled lekara opšte medicine

Pregled lekara opšte medicine obuhvata klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija. Inspekcijom lekar opšte medicine uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja). Palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena). Auskultacija predstavlja krucijalan deo pregleda lekara opšte medicine koji slušanjem stetoskopom analizira disajni šum, patološke promene prilikom udisanja (inspirijuma) kao i izdisanja (ekspirijuma). U toku pregleda lekar opšte medicine radi pregled svih sistema organa, pregled obuhvata i pregled stomaka i koštano-zglobnog sistema. Uz ovu vrstu pregleda, određuje se i merenje arterijskog krvnog pritiska, elektrokardiografija (EKG), pulsna oksimetrija (merenje zasićenosti krvi kiseonikom) i BMI. Pored fizičkih stanja, prati i psihičko stanje pacijenta i procenjuje potrebu za terapijom.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara opšte medicine je skup aktivnosti kojima se definiše opšte stanje pacijenta na osnovu podataka koje je dao pacijent – anamneza, fizičkim pregledom i analizom medicinske dokumentacije urađenih medicinskih procedura. Pregled može biti i preventivnog karaktera.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled lekara opšte medicine (za pacijente starije od 18 godina) započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi i uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju, ako ona postoji.

Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte medicine vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra koji se postavlja na prst ruke pacijenta. EKG se radi prema indikaciji na predviđenom aparatu za to. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve pobrojane procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte medicine daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higijensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Svaka zdravstena tegoba pacijenta treba da dovede na pregled kod lekara opšte medicine, koji će procenti plan lečenja, preporučiti terapiju i prema potrebi uputiti ga na dodatnu dijagnostiku ili kod drugih lekara specijalista.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled lekara opšte medicine uobičajeno traje 30 minuta, po potrebi može trajati i duže
  • Nema posebne pripreme pred pregled, pacijent može doneti medicinsku dokumentaciju, ako je poseduje
  • Pacijent nije izložen riziku prilikom pregleda lekara opšte medicine, jer su sve procedure pregleda bezbolne
  • Nakon pregleda ne postoji period oporavka.

Naš tim iskusnih stručnjaka