Rastko Radović

Dr med. Rastko Radović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2000-2005 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2005-2008 Lekar specijalista interne medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2008-2012 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2006-2007 Škola ehosonografije, Klinički centar Srbije, Beograd
2011-2012 Lekar na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2012 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina, subspecijalista gastroenterohepatologija

Članstva:

2000- Gastroenterološka sekcija

Stručni tekstovi i reference:

2008-2023 Autor više naučnih radova u domaćim stručnim časopisima iz oblasti gastroenterohepatologije

Lekari iz iste oblasti