Svetlana Petrović

Dr med. Svetlana Petrović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1993-1995 Klinički lekar, KBC Zvezdara, Beograd
1995-2000 Lekar opšte prakse, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd
2000-2004 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Srbije, Beograd
2004-2018 Lekar specijalista interne medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd
2011-2012 Lekar na užoj specijalizaciji iz endokrinologije, Klinički centar Srbije, Beograd
2018 Lekar specijalista interne medicine subspecijalista endokrinologije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina – endokrinologija

Lekari iz iste oblasti