23. JAN 2024.

Prevencija malignog melanoma

Urođeni ili stečeni, svejedno, mladeži stalno moraju da budu pod kontrolom lekara. UV zraci povećavaju rizik od nastanka melanoma. Privlačni, šarmantni, lepi ili ružni, mladeži pišu na koži lični pečat svakog od nas. Koliko znamo o mladežima, da li ih se plašimo s razlogom ili ne, šta su predrasude a šta neophodna medicinska znanja, kada ćemo tražiti savet i pomoć dermatologa?

Šta su mladeži?

Mladeži su nakupine pigmentnih ćelija u koži, na kojoj se najčešće vide kao tačkaste ili tufnaste mrke (braon) promene. Sa pojedinim mladežima čovek se rađa (urođeni), dok se većina javlja u prvim godinama života (stečeni). Uvećavaju se u broju i veličini tokom detinjstva, puberteta, pa čak i kasnije, ali najčešće posle četvrte decenije postepeno nestaju. Broj stečenih mladeža je veći ukoliko je u ranom detinjstvu ukupno izlaganje suncu bilo veće, a naročito ako je bilo praćeno opekotinama.

Mladeži mogu biti jedan milimetar u prečniku ali i više santimetara, sa jednom ili više tamnih, debljih dlaka, ali i bez njih, svetlo i tamno mrki, ali i plavičasti, crveni, crni, pa čak i beli. Mogu se naći i na sluznicama oka, usana, genitalija, noktima. Međutim, mladeži mogu odstupati od benignog (bezazlenog) izgleda a da pritom nisu zloćudni.

To su takozvani atipični mladeži i oni su prečnika većeg od šest milimetara, nepravilne ivice, neravnomerne boje (brojne nijanse smeđe, crne ili crvene boje), centra izdignutog iznad nivoa okolne kože. Svi mladeži se menjaju u toku trudnoće,puberteta, pod uticajem sistemski primenjenih lekova (kortikosteroidi,..) i kožnih bolesti koje su na mladežu i oko njega.

Da li se mladeži mogu ukloniti, koji i kako?

Stečeni mladeži se mogu, bez ikakvog rizika, bezbolno i bezbedno hiruški ukloniti, ukoliko je mladež izložen ponavljanoj traumi (fizičkoj ili hemijskoj povredi), ako je lokalizovan na mestu koje je teže dostupno pregledu, iz kozmetskih (estetskih) razloga i naravno ukoliko su atipično izmenjeni (tamni, neravnomerno prebojeni, veći od šest milimetara, asimetrični, nepravilnih ivica i sl.). Svaki hiruški uklonjen mladež se histo-patološki (mikroskopski) analizira, što predstavlja najkompletniju potvrdu njegove prirode.

Šta je maligni melanom?

Na tipičnim (bezazlenim) mladežima, a češće atipičnim mladežima, kao i na koži na kojoj nikada nije bilo mladeža, može se pojaviti maligni (zloćudni) melanom, životno ugrožavajući tumor sve veće učestalosti, koji se javlja u sve mlađem uzrastu a najčešće između dvadesetih i četrdesetih godina života. Većem riziku obolevanja od malignog melanoma su izložene osobe koje su u ranom detinjstvu jednom ili više puta imale opekotine od sunca (kratkotrajno, neoprezno sunčanje do 15-e godine života, štetnije je od produženog ali opreznog i postepenog izlaganja suncu), oni koji uvek ili često pocrvene pre nego što pocrne pri sunčanju, osobe svetlih očiju, plave i crvene kose, svetle kože sa pegicama, osobe čije je ukupno izlaganje sunčevim zracima veliko( efekat sunčevih zraka na čovekov organizam se godinama zbraja i nikada ne poništava ), ukoliko imaju veći broj atipičnih (neobičnih) mladeža, ako je neko od članova porodice u krvnom srodstvu imao maligni melanom.

Zbog velikog rizika od smrtnosti i izrazite nepredvidivosti malignog melanoma, neophodno je samopregledom uočiti i najmanju promenu na mladežima ali i pojavu nove prebojenosti do tada nepromenjene kože. Pri samopregledu mladeža, jednog po jednog, potrebno je obratiti pažnju na asimetrične mladeže (one koji nisu pravilno okrugli ili ovalni), mladeže sa više boja i tonova boje, mladeže nepravilnih, nareckanih ivica, veće od šest milimetara u prečniku, one koji krvare, bole, svrbe…

Obratite se dermatologu ukoliko primetite bilo kakav neobičan mladež, mladež koji se menja, ili primetite pojavu novog „mladeža“ na do tada nepromenjenoj koži.

Šta je dermoskopija?

Dermatolog posle pregleda pristupa dermoskopiji, bezbolnoj a najbezbednijoj, najsavremenijoj i najsigurnijoj neinvazivnoj metodi provere karaktera mladeža. Dovođenjem u kontakt sa kožom uređaja sa posebnim svetlom, detrmatoskopa, dobija se slika, struktura i boja koje se ne mogu videti golim okom, koje se mogu detaljno analizirati i zaključiti: da li je obojena (pigmentna) promena zbog koje ste na pregledu uopšte mladež,a ako jeste, kakav je karakter tog mladeža: benigni, sumnjiv, maligni. Na osnovu tog nalaza, uslediće odluka o daljem tretiranju promene.

Nina Avakumović

dr Nina Avakumović

specijalista dermatovenerologije Dom zdravlja Dr Ristić