Pregled onkologa

Pregled lekara specijaliste hirurgije supspecijaliste onkologa predstavlja detaljan klinički pregled pacijenta radi ranog otkrivanja, dijagnostike, praćenja i lečenja benignih i malignih tumorskih promena hirurškim putem. Hirurzi onkolozi se najpre bave hirurgijom dojke, uklanjanjem svih kožnih maligniteta, sarkoma mekih tkiva i hirurgijom tumora štitaste žlezde. Pored pomenutog, hirurzi onkolozi rade i biopsije tumorskih promena i okolnih limfnih čvorova, kompletno uklanjanje okolnih limfnih žlezda zajedno sa ekscizijom tumora kada je potrebno, bimanuelni pregled dojke i pazušnih jama, a vrlo često i ultrazvuk dojke ili štitaste žlezde uz klinički pregled.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

Pregled lekara specijaliste hirurgije, supspecijaliste onkologa predstavlja detaljan klinički pregled pacijenta radi ranog otkrivanja, dijagnostike, praćenja i lečenja benignih i malignih tumorskih promena hirurškim putem.

Hirurzi onkolozi se najpre bave hirurgijom dojke, uklanjanjem svih kožnih maligniteta, sarkoma mekih tkiva i hirurgijom tumora štitaste žlezde.

Pored pomenutog, hirurzi onkolozi rade i biopsije tumorskih promena i okolnih limfnih čvorova, kompletno uklanjanje okolnih limfnih žlezda zajedno sa ekscizijom tumora kada je potrebno, bimanuelni pregled dojke i pazušnih jama, a vrlo često i ultrazvuk dojke ili štitaste žlezde uz klinički pregled.

Kako se izvodi

Pregled specijaliste hirurgije onkologa se sastoji iz nekoliko faza.

Prva etapa pregleda je anamneza, uzimanje podataka o glavnim tegobama, detalji o lokalizaciji promene, pojavi i intezitetu bola, ako ima bola – kada se javlja (u miru ili na pritisak u dojci, prilikom gutanja kod problema sa štitastom žlezdom), prisustvo drugih tegoba i pojava (krvarenje mladeža/promene, iscedak iz dojke), lična anamneza – osnovne bolesti i operacije i porodična anamneza – prisustvo tumora kože ili dojke u familiji, s obzirom na to da postoji izrazit nasledni karakter pojedinih tumora ove regije.

Potom sledi fizikalni pregled koji počinje inspekcijom tokom koje lekar posmatra stav i opšte stanje pacijenta, a potom i regiju tumorske promene (izgled, boja, ivice, nepravilnosti, krvarenje kožne promene ili veličina i asimetrija dojki, izmenjena boju i izgled ili strukturu kože dojke, prisustvo crvenila, ulceracija na koži dojke, izmenjena ili uvučena bradavica, otok u regiji štitaste žlezde), potom sledi palpacija, bimanuelni pregled dojke – traganje za čvrstom ograničenom promenom pod prstima, često fiksiranom za podlogu ili okolnu kožu, palpacija pazušnih limfnih čvorova, štitaste žlezde, limfnih žlezda na vratu, a kod potkožnih promena mekih tkiva pipanje promene, njene strukture ili čvrstoće, pokretljivosti u odnosu na okolnu kožu.

Ukoliko ima potrebe hirurg onkolog će uputiti na dodatnu dijagnostiku, najčešće ultrazvuk ili mamografiju dojke, savetovati biopsiju promene, ultrazvuk ili skener regije vrata radi potvrde dijagnoze i odluke o definitivnom načinu lečenja i izboru hirurške metode.

Kada se zakazuje

Na onkološki pregled pacijente može uputiti endokrinolog, ginekolog, radiolog nakon obavljenog ultrazvuka štitaste žlezde, ultrazvuka dojke ili mamografije, dermatolog nakon pregleda izmenjenog mladeža ili se pregled može zakazati samoinicijativno kod pojave sledećih simptoma i znakova bolesti:

  • Dojka – ako je napipan čvorić u dojci prilikom redovnog samopregleda, ako je čvorić tvrd, fiksiran u dubini dojke ili za kožu, ako je primećeno da su se izmenili izgled ili struktura kože dojke (zadebljala, ogrubela koža, izmenjene boje), ako su se bradavice izmenile (uvučena bradavica, pojava iscedka), ako su primećene otvorenu ranu ili ulceracija na dojci, ako dojka postane bolna, uvećana, izmenjenog oblika
  • Štitasta žlezda – ako je primećen otok u prednjem delu vrata, otežano gutanje, bol prilikom gutanja, promuklost koja ne prolazi nakon par nedelja, svi simptomi hipotireoze ili hipertireoze
  • Koža i meka tkiva – ako su primećeni promena u izgledu, boji, veličini ili krvarenje postojećeg mladeža ili pojava i nagli rast nove pigmentne promene na koži, naglo uvećanje potkožne promene ili postoji kolekcija masnog tkiva u bilo kojoj regiji na koži.

Važne napomene

  • Pregled kod promena nastalih na dojci, koži ili regiji vrata ili štitaste žlezde
  • Biopsija i hirurško uklanjanje benignih i malignih tumorskih promena
  • Pregled ne zahteva posebnu pripremu
  • Poneti sa sobom radiološku dokumentaciju (nalaz ultrazvuka, mamografije), ako je rađena dijagnostika
  • Trajanje pregleda oko 30 minuta

Naš tim iskusnih stručnjaka