Pregled dermatologa

Pregled lekara specijaliste dermatovenerologije podrazumeva sveobuhvatan i detaljan pregled kože čitavog tela, vidljivih sluznica, noktiju i kose. Pregled dermatologa bazira se na pregledu golim okom, a potom i na korišćenju pomoćnih aparata, najčešće dermatološke lupe sa osvetljenjem i dermoskopa, posebnog ručnog aparata sa uveličanjem, kojim se najbolje sagledavaju pigmentne promene – mladeži, ali i nepigmentne, zapaljenske promene na koži i sluznicama.

Naš tim iskusnih stručnjaka