Urodinamika i urološka dijagnostika

Urodinamsko ispitivanje (ili kraće - urodinamika) se bavi ispitivanjem bešike i susednih mišića. Primenjuje se kada su iskorištene sve standardne dijagnostičke metode, a još uvek nije utvrđen uzrok poremećaja mokrenja. Nakon urađenog invazivnog ispitivanja lekar bi trebalo da otkrije tačan uzrok tegoba i način daljeg lečenja. Urodinamska ispitivanja nisu poznata u široj populaciji i pored njihove delotvornosti i značaja.

Urodinamsko ispitivanje nije jedan postupak već skup nekoliko različitih metoda. Ne primenjuju se sve metode kod svakog pacijenta jer bi to bilo skupo, dugotrajno i bespotrebno. Neinvazivna ispitivanja su jednostavna, jeftina i daju obilje korisnih podataka. Na osnovu njih se donosi odluka da li je uopšte potrebno izlagati pacijenta skupljem i neprijatnijem ispitivanju.

Informacije i zakazivanje