Dopler ultrazvuk vaskularnih struktura (portne vene) je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz portni vaskularni sistem koji čine vene koje vode krv iz trbušnog dela digestivnog sistema - digestivnog trakta, slezine, pankreasa i žučne kese. Ovom metodom se mogu otkriti suženja ili proširenja (aneurizme) krvnih sudova, i ustanoviti i postojanje portne hipertenzije, tj. povećanog krvnog pritiska u sistemu vene porte sa posledičnim proširenjem vene i odrediti stepen proširenja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca