Jelena Vuksić

Dr med. Jelena Vuksić

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2007 Načelnik, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2018 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Gastrointestinalna
Vaskularna radiologija
Opšta radiologija

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo
2007- Društvo lekara Vojvodine
2008- Evropsko udruženje radiologa
2019- Evropsko udruženje gastrointestinalnih i abdomnalnih radiologa

Seminari i sertifikati:

2019/2022/2023- Postspecijalistički kurs abdominalnih i gastrointestinalnih radiologa
2019- Evropski kongres radiologa

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti